Chiêu Sinh Khóa Mới Lái Xe Ô Tô Khu Vực Long Thành Đồng Nai

CHIÊU SINH KHÓA MỚI - Ô TÔ DỰ KIẾN KHAI GIẢNG: HẠNG B2: khai giảng ngày 25/8/2017 Thời gian học: 3 tháng, học phí: 6.000.000 đ trọn gói. HẠNG C: 01/9/2017 Thời gian học: 4,5 tháng, học phí: 9.000.000 đ
$0.00

CHIÊU SINH KHÓA MỚI - Ô TÔ

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG:

HẠNG B2:  khai giảng ngày 25/8/2017

Thời gian học: 3 tháng, học phí: 6.000.000 đ trọn gói.

 

HẠNG C:  01/9/2017 

Thời gian học: 4,5 tháng, học phí: 9.000.000 đ